>Zawody>>Turniej Niepodległościowy

Data zawodów: 2020-11-21

Organizator: Czarnoprochowy Klub Strzelecki Stare Strzelby Ligi Obrony Kraju

lokalizacja google maps: 50.234677,19.264845

Regulamin

Lista Startowa Zawodnicy

Lista Startowa wg konkurencji

Harmonogram startów

Przydziały

Prezentacja Wyników