Poniżej najmłodszy regulamin Pucharu Polski jaki znalazłem na forum-bron.pl

.......
III Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym — 2012 r.
Płock — Wrocław — Unisław — Warszawa


Regulamin wyłaniania zwycięzców


1. Organizatorzy III Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym (III PP CP):
* Klub Strzelecki „Grot” LOK w Płocku — I edycja, 21 kwietnia,
* Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia we Wrocławiu — II edycja i XIV Niedźwiadek, 30 czerwca,
* Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej w Unisławiu — III edycja, 4 sierpnia,
* Związkowy Klub Strzelecki w Warszawie — IV edycja i II Grand Prix Mazovia, 13–14 października,
oraz
* Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Historycznego w Konstancinie–Jeziornie.

2. Zwycięzcy III PP CP zostaną wyłonieni wyłącznie w konkurencjach pistoletowych na 25 i 50 m, karabinowych na 50 m oraz śrutowej, z uwagi na to, że jedynie strzelnica w Suchodole (IV edycja) dysponuje osią 100 m.


3. Konkurencje:
broń kulowa długa:
* Miquelet (MLAIC nr 1),
* Vetterli (MLAIC nr 15),
* Pennsylvania (MLAIC nr 36),
* Lamarmora (MLAIC nr 37),

broń kulowa krótka:
* Kuchenreuter (MLAIC nr 6),
* Mariette (MLAIC nr 12),
* Donald Malson (MLAIC nr 23),
* Cominazzo (MLAIC nr 52),
* Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC),

broń śrutowa:
* Lorenzoni (MLAIC nr 22).

4. Końcowa lista klasyfikacyjna III PP CP zostanie sporządzona w dniu zawodów w Związkowym Klubie Strzeleckim w Warszawie 14 października:
* w konkurencjach kulowych — spośród wszystkich zawodników którzy strzelali w przynajmniej w 3 dowolnych edycjach III PP CP oraz uzyskali podczas nich najlepsze wyniki. Decyduje ilość uzyskanych punktów w 3 najlepszych dla strzelca startach (im suma jest wyższa, tym wyższe jest jego miejsce na liście rankingowej). W przypadku remisu — decyduje suma wywalczonych miejsc (im suma jest niższa, tym wyższe jest miejsce na liście rankingowej). Jeśli nadal jest remis — decyduje ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd. aż do jednoznacznego rozstrzygnięcia;

* w konkurencji śrutowej — z zawodników którzy strzelali w obu edycjach III PP CP podczas których rozegrana zostanie ta konkurencja (Unisław — III edycja, Suchodół/Warszawa — IV edycja). Decyduje ilość uzyskanych punktów (im suma jest wyższa, tym wyższe jest miejsce zawodnika na liście rankingowej). W przypadku remisu — decyduje suma wywalczonych miejsc (im suma jest niższa, tym wyższe jest miejsce na liście rankingowej). Jeśli nadal jest remis — decyduje ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd. aż do jednoznacznego rozstrzygnięcia.

5. Sporządzenie końcowej listy klasyfikacyjnej III PP CP odbędzie się pod nadzorem uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS oraz Delegata Technicznego PZSS. Klasyfikacja tylko indywidualna.


6. Lista klasyfikacyjna III PP CP zostanie opublikowana maksymalnie w 2 godziny po rozegraniu ostatniej konkurencji IV edycji w Warszawie 14 października 2012 r.


7. Ewentualne protesty można będzie składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego IV edycji III PP CP, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 pln, ale nie później niż 30 min. od opublikowania listy klasyfikacyjnej. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.


8. Nagrody — miejsca 1–3 puchary i dyplomy, miejsca 4–5 dyplomy (oraz ewentualnie nagrody rzeczowe).


9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w uzasadnionych przypadkach niniejszego Regulaminu wyłaniania zwycięzców. Zmiana musi być umotywowana.