Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Pliki cookies
Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Regulamin serwisu

Regulamin opublikowany w dniu 08.06.2020 roku.

I. Pojęcia ogólne

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. 2. Usługodawca – Firma “PM MONTER Dariusz Makowski Katowice ul. Rymera 8, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9540022926
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się i działający pod adresem http://celpal.org będący w całości własnością Usługodawcy.
 4. Usługi – Zestaw narzędzi stanowiących Utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, które udostępniają Usługobiorcą zestawienia elektroniczne wyników strzeleckich zawodów sportowych.
 5. Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 6. Firma – Usługobiorca, który jest osobą fizyczną bądź prawną, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź Krajowym Rejestrze Sądowym, korzystający z Serwisu w celu zamieszczenia Ofert.
 7. Osoba trzecia – w przypadku Użytkownika, jest to każda inna osoba nie będąca Użytkownikiem, w przypadku Firmy są to osoby nie zatrudnione w Firmie na podstawie Umowy o pracę z wyłączeniem osoby prowadzącej daną działalność bądź wspólników.
 8. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związany z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie zestawień w postaci Serwisu oraz Usług do celów informacyjnych ze strzeleckich zawodów sportowych.
 3. Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych odbiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Wszelkie zamieszczone dokumenty prezentujące ustawy, rozporządzenia, regulaminy, interpretacje prawne czy opinie nie stanowią prawa i nie mogą być podstawą jego stosowania.

III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z usług Serwisu, oraz zasady rejestracji

 1. Udział każdego Usługobiorcy w Serwisie jest dobrowolny.
 2. Aby korzystać z Serwisu, Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 3. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 4. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Posiadanie konta w serwisie zarówno przez Firmy jak i Użytkowników umożliwia komentowanie zawartości w serwisie.
 6. Użytkownicy mogą się zarejestrować i założyć konto poprzez udostępnienie swoich informacji zamieszczonych w Portalu Facebook lub Portalu Google+, klikając w przycisk przedstawiający ikonę użytkownika, znajdujący się w prawym górnym rogu Serwisu lub poprzez standarodowe metody rejestracji.
 7. Rejestrujący się w Serwisie wyrażają zgodę na:
  1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu bądź pobrane z Portalu Facebook lub Portalu Google+ podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy po wyrażeniu na to zgody przez Usługobiorcę.
  3. otrzymywanie informacji reklamowych od podmiotów współpracujących za pośrednictwem Usługobiorcy po wyrażeniu na to zgody przez Usługobiorcę.
 8. Użytkownicy są rozpoznawani na podstawie danych udostępnionych przez Portal Facebook lub Portal Google+.
 9. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto Użytkownika.
 10. Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony stworzone przy użyciu języka HTML5,
  3. połączenie z internetem,
  4. komputer klasy PC, lub urządzenie mobilne o rozdzielczości większej od 320px
  5. włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 11. Zabrania się Usługobiorcą udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta Osobom trzecim.
 12. Usługodawca nie ma prawa zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 13. Udostępnienie loginu oraz hasła osobom związanym z Firmą jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa konta, jednakże jest dopuszczalne. Usługobiorca reprezentujący Firmę przekazuje te dane na własną odpowiedzialność, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek udostępnienia loginu i/lub hasła innym osobom.
 14. Za zmiany w ustawieniach konta, a w szczególności za zmiany w zamieszczonych ogłoszeniach bądź zamieszczenie nowego ogłoszenia, spowodowane udostępnieniem loginu bądź hasła osobom trzecim Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 15. Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 16. Usługi Serwisu świadczone są nieodpłatnie.
 17. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Jakie dane zbieramyDane zbierane podczas rejestracji:
  Aby móc korzystać z niektórych usług Serwisu Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na udostępnienie informacji zmieszczonych w Portalu Facebook lub Portalu Google+ lub podać podstawowe dane rejestracyjne.Zezwolenia, które wymagamy od Użytkowników podczas pierwszego logowania kontem Portalu Facebook:
  Dostęp do adresu e-mail, zezwolenie na dostęp do danych poza aktywnością Użytkownika, możliwość publikacji na tablicy Użytkownika, dostęp do danych: minimalne dane wskazane przez Facebook.
  W przypadku Użytkowników, Usługodawca nie przechowuje w bazie danych Serwisu żadnych informacji osobowych, a jedynie sięga po nie w momencie koniecznym do realizacji usług za pośrednictwem Serwisu. Jedyną daną umożliwiającą pośrednią identyfikację Użytkownika, zapisywaną w bazie danych to adres e-mail oraz identyfikator Portali Facebook lub Google+.Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy również dane automatycznie.
  Do danych tych należą:
  Adres IP
  Typ przeglądarki
  Rozdzielczość ekranu
  Przybliżona lokalizacja
  Otwierane podstrony serwisu
  Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  Rodzaj systemu operacyjnego
  Adres poprzedniej strony
  Język przeglądarki
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 2. Jak wykorzystujemy daneCzęść danych zbieranych automatycznie jest udostępniana w Serwisie każdemu Usługobiorcy na stronie statystyki.
  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Usługobiorcą oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
  Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do tworzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim.
  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  W przypadku kontroli GIODO – Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Usługobiorcy organom wymiaru sprawiedliwości.
  Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych Usługobiorców.
 3. Sposoby kontaktu z Usługobiorcami.
  Jedyne formy kontaktu z Usługobiorcami jakie obecnie przewidujemy to Kontakt Drogą Elektroniczną.
 4. Zmiana danych osobowych
  Usługobiorcy mają możliwość dokonywania zmian w zewnętrznym Portalu Facebook, wg regulaminu korzystania z serwisu Facebook.
  Usługobiorcy mają możliwość dokonywania zmian w zewnętrznym Portalu Google+, wg regulaminu korzystania z serwisu Google+.
  Każdy Usługobiorca ma możliwość zażądania usunięcia wszelkich swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Wykorzystywanie cookies
  Serwis wykorzystuje ciasteczka cookies. Nie zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych. Polityka Cookies stanowi załącznik do Regulaminu.

V. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu nie będzie rozsyłana do użytkowników.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 4. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 5. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi zgłosić chęć usunięcia konta.

VI. Usunięcie konta

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z jego kontem.
 2. Aby usunąć konto należy zgłosić taką prośbę mailowo do administratora serwisu.
 3. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich danych powiązanych z kontem.
 5. Nie usuwamy korespondencji e-mail oraz powiadomień systemowych, które zostały wysłane za pośrednictwem systemu, obsługi systemu oraz przez Użytkowników.

VII. Prawa autorskie

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do wszelkiej zawartości serwisu jest firma PM MONTER Dariusz Makowski z siedzibą w Katowicach.
 2. Każdy Usługobiorca zamieszczający zdjęcie, grafikę, pliki audio, programy, dokumenty, teksty, pliki video oraz inne dane oświadcza, że posiada do nich autorskie prawa osobiste bądź autorskie prawa majątkowe lub posiada zgodę osoby bądź Firmy posiadającej te prawa na ich publikację.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela, chyba że wyraźnie jest podana zgoda na wykorzystanie wskazanych zasobów.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) lub wskazanych bezpośrednio w serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego Publikacji z 7 dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców zarejestrowanych przed jego publikacją.