Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Pliki cookies
Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ


Regulamin LIGI STUI. Postanowienia ogólne.
1.1. Celem konkurowania w ramach rozgrywek LIGA STU jest współzawodnictwo sportowe z użyciem czarno prochowego karabinu rozdzielnego ładowania , a także podnoszenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i integracja środowisk strzeleckich.
1.2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, postępowania zgodnie z regulaminem poszczególnych zawodów rozgrywanych w ramach LIGI STU, oraz zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.

II. Organizacja
2.1. Organizatorami rozgrywek LIGI STU w ramach strzelectwa czarno prochowego są Kluby strzeleckie organizujące zawody ligowe odbywające się na osiach 100 m.
2.2. Pierwszymi organizatorami rozgrywek ligowych w 2021 r. są LOK Radomsko i KS Expert LOK Jaworzno oraz Dariusz Makowski właściciel portalu celpal.org i forum.celpal.org.
2.3. Do LIGI STU w każdym momencie mogą dołączyć kolejne kluby strzeleckie dysponujące strzelnicą z osią 100 m za zgodą klubów aktualnie tworzących LIGĘ STU.
2.4. Kluby LIGI STU deklarują zawody na których odbywają się konkurencje strzeleckie na odległość 100 m. Zawody te będą ogłoszone na portalu celpal.org i na forum.celpal.org.
2.5. Rozgrywki LIGI STU są skuteczne jeżeli w danym okresie do 12 miesięcy rozegrane zostaną minimum trzy zawody ligowe.
2.6. Rezultaty LIGI STU ogłasza się na ostatnich zawodach okresu ligowego organizowanych w innym Klubie niż w poprzednim okresie ligowym.
2.4. Uczestnikiem – zawodnikiem LIGI STU może być każdy zawodnik uczestniczący w zawodach zgłoszonych do LIGI STU.
2.5. Konkurencje ligowe to każda konkurencja karabinowa rozgrywana na odległość 100 m, która będzie rozgrywana na każdych zawodach zgłoszonych do rozgrywek LIGI STU a w szczególności:
2.5.1. Konkurencja Whitworth – odprzodowy karabin cywilny, postawa leżąc.
2.5.2. Konkurencja Minie – odprzodowy kapiszonowy karabin wojskowy pow. 13,50 mm, postawa leżąc.
2.5.3. Konkurencja Maxymilian – odprzodowy skałkowy karabin wojskowy pow. 16,90 mm, postawa leżąc.
2.5.4. Konkurencja Krukowiecki – dowolny odprzodowy lub odtylcowy karabin rozdzielnego ładowania, postawa stojąc.
2.5.5. Konkurencja Sharps100 - odtylcowy karabin rozdzielnego ładowania, postawa leżąc.
2.6. Bieżące rezultaty LIGI STU ogłaszane są na portalu celpal.org w osobnym dziale do tego przeznaczonym oraz na forum.celpal.org.
III. Finanse LIGI STU
3.1. Działalność LIGI STU opiera się na dobrowolności działania Organizatorów w formule non profit.
3.2. Tworzy się dobrowolny fundusz LIGI STU na który w danym okresie Organizatorzy poszczególnych zawodów odprowadzają po 1,00 pln od każdego osobo startu w danej konkurencji Ligowej.
3.3. W każdym okresie ligowym za fundusz odpowiedzialny jest inny Klub niż w poprzednim okresie. Za pierwszy okres z roku 2021 LIGI STU odpowiada Klub Expert.
3.4. Fundusz LIGI STU w całości jest przeznaczony w danym okresie na pokrycie kosztów nagród.

IV. Warunki zwycięstwa w Lidze STU
4.1. Zwycięzcy LIGI STU zostaną wyłonieni w poszczególnych konkurencjach pod warunkiem przeprowadzenia minimum 3 zawodów rozgrywek ligowych w danym okresie ligowym.
4.2. Zwycięzcy w danych konkurencjach zostaną wyłonieni spośród wszystkich zawodników którzy brali udział w przynajmniej w 3 dowolnych zawodach LIGI STU w tym jedne z zawodów w innym Klubie niż pozostałe oraz uzyskali podczas nich najlepsze wyniki.
4.3. O zwycięstwie w danej konkurencji decyduje suma uzyskanych punktów w 3 najlepszych dla strzelca startach (im suma jest wyższa, tym wyższe jest jego miejsce na liście rankingowej). W przypadku remisu — decyduje suma wywalczonych miejsc (im suma jest niższa, tym wyższe jest miejsce na liście rankingowej). Jeśli nadal jest remis — decyduje ilość miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd. aż do jednoznacznego rozstrzygnięcia.
4.4. Końcowa lista klasyfikacyjna LIGI STU zostanie sporządzona w dniu ostatnich zawodów okresu rozgrywania Ligi.

V. Zwycięstwo w LIDZE STU

5.1. Lista ostatecznych rezultatów zostanie opublikowana maksymalnie w 2 godziny po rozegraniu ostatniej konkurencji ostatnich zawodów danego okresu LIGI STU.

5.2. Ewentualne protesty dotyczące rezultatów LIGI STU można będzie składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego ostatniej edycji LIGI STU, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 pln, ale nie później niż 30 min. od opublikowania listy klasyfikacyjnej. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.

5.3. Nagrody — miejsca 1–3 dyplomy, 1 miejsce pierścień LIGI STU.
5.4. Nagrody funduje Organizator ostatniej edycji zawodów LIGI STU uwzględniając zebrany fundusz LIGI STU.

VI. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w uzasadnionych przypadkach niniejszego Regulaminu wyłaniania zwycięzców. Zmiana musi być umotywowana.