Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Pliki cookies
Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest PM.MONTER Dariusz Makowski 40-048 Katowice ul. Rymera 8 NIP:9540022926.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pocztą tradycyjną na adres pocztą elektroniczną pod adresem pm.monter(@)gmail.com.

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez Użytkowników serwisu podczas zakładania konta w formularzu rejestracyjnym, formularzu komentarzy lub formularzu zapisu do subskrypcji.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy następujące dane osobowe zwykłe:

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Celem przetwarzania danych Użytkowników jest:

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis celpal.org gromadzi i przetwarzane dane Użytkowników na podstawie:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (art. 6 ust. 1 lit. b), RODO, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora?

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

Przez jaki okres przetwarzamy dane w tym dane osobowe?

Dane użytkowników w Serwisie będą przechowywane przez okres świadczenia usług. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczonych usług, a w przypadku założonego konta, samodzielnie skasować (zanonimizować) poniższe dane osobowe:

Adres IP, będzie zachowany w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

W przypadku danych wprowadzonych w serwisie, odbiorcą danych jest Administrator danych i jego pracownicy oraz firmy IT świadczące usługi na rzecz Administratora, w celu umożliwienia i podtrzymania świadczenia usług Serwisu.

W przypadku publikacji komentarza lub dokonania oceny wpisu, poniższe dane będę dostępne publicznie w serwisie:

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika, co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

Dostępu do Państwa danych osobowych – uzyskania dostępu do nich, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła, oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, realizowane poprzez informację zamieszczoną na tej podstronie.

Sprostowania Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

Usunięcia Państwa danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła.

Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych.

Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora, Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.