Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Pliki cookies
Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

ZASADY RANKINGÓW DLA KONKURENCJI STRZELECKICH CP- w rankingu są umieszczane wszystkie zawody rozgrywane zgodnie z przepisami M.L.A.I.C. zgłoszone na naszym forum, włącznie z zagranicznymi – gdzie startował w nich przynajmniej jeden nasz zawodnik z kraju i taka informacja będzie publicznie dostępna - o ile nie będzie umieszczona taka informacja na forum,
- zawodnik z najwyższą sumą punktów zajmuje najwyższe miejsce,
- w przypadku zawodników z równą sumą punktów obowiązują następujące zasady oceny miejsca zawodnika w rankingu z zachowaniem kolejności wymienionych tu kryteriów: sumaryczna ilość punktów, rekord życiowy, średnia ważona, średnia arytmetyczna, ilość startów,
- do sumy punktów bierze się 5 najlepszych startów zawodnika bez uwzględniania rangi danych zawodów,
- ustala się rangę zawodów kolejno: krajowe lokalne = 1, krajowe lokalne z liczbą startów w konkurencji 25 i więcej osób = 2, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski = 3, zagraniczne = 3, GP i ME = 4, MŚ = 5,
- każdy dobry start powyżej piątego pozwala usunąć najgorszy wynik z sumy pięciu startów,
- zawodnik mający odpowiednią liczbę dobrych startów bierze udział w kolejnych zawodach bez stresu o utratę dobrej pozycji na liście z powodu niskiego wyniku w przypadku awarii broni, nieudanego strzału, problemów z amunicją lub po prostu „złego dnia” i braku dyspozycji,
- zasady poszczególnych konkurencji oraz klasyfikacji wyników osiągniętych przez zawodników odbywają się ściśle z wytycznymi M.L.A.I.C.,
- możliwość ciągłego poprawiania wyniku będzie zachęcać do częstszego brania udziału w organizowanych zawodach co z kolei wpływa zgodnie z założeniami M.L.A.I.C. i nie tylko na wzrost zainteresowania dawną bronią, historią i sportem strzeleckim.INFORMACJE PŁYNĄCE Z RANKINGU

Stworzenie rankingu miało na celu nie tylko uporządkowanie terminów odbywających się zawodów dające możliwość wcześniejszego zaplanowania swoich startów w konkurencjach strzeleckich, ale także zebranie informacji o zawodniku w każdym sezonie. Porównanie sezonów z kolei pozwala określić tendencję na wzrostową bądź spadkową.

I tak ranking pozwala określić kolejno:
- przynależność klubową zawodnika,
- jego wiek a więc kategorię wiekową, jeśli będzie to w przyszłości konieczne,
- jego rekord życiowy z zawodów, co daje lepsze pojęcie o umiejętnościach, nawet jeśli w danym sezonie nie ma się znaczących sukcesów,
- ilość startów będącą miarą aktywności i zaangażowania zawodnika,
- no i na sam koniec będąca z pewnością dla wielu zagadkowa wartość średniej ważonej oraz dobrze znanej średniej arytmetycznej.

Tutaj uchylę rąbka tajemnicy i śpieszę wyjaśnić w czym rzecz. Podstawowa płynąca informacja ze średniej arytmetycznej mówi, jakie średnio wyniki uzyskuje zawodnik i daje ogólny obraz jego umiejętności. Natomiast z porównania obu tych wartości (średniej ważonej i arytmetycznej) wynikają trzy bardzo istotne wskaźniki opisujące nie tylko umiejętności zawodnika, ale także jego kondycję psychiczną, co wydaje się być szalenie istotne w tym sporcie.

1) Zacznę od klasycznego przypadku dotyczącego większości zawodników. Średnia ważona przyjmuje wartość niższą niż średnia arytmetyczna. Oznacza to, że zawodnik nie radzi sobie ze stresem (pragnę powtórzyć, że to zupełnie normalna ludzka sytuacja) na zawodach wyższej rangi i nie osiąga on wyników równie dobrych jak na zawodach lokalnych.

2) Średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej. Ciśnie się na myśl stwierdzenie, że zawodnik jest równie stabilny kondycyjnie na lokalnych i wysokiej rangi zawodach. Oczywiście jest to zupełną prawdą, ale pod jednym warunkiem, że na takowych zawodach ten zawodnik startuje. Najczęstszą jednak konkluzją jest to, że po prostu zawodnik nie uczęszcza na zawody wyższej rangi.

3) Średnia ważona przyjmuje wartości wyższe od średniej arytmetycznej. Jest to bardzo dobry wskaźnik mówiący o tym, że zawodnik biorąc udział w zawodach wyższej rangi potrafi się dobrze skoncentrować i przygotować a stojące przed nim wyzwanie i nie chciałbym tu użyć określenia zadanie, mobilizuje go do zwiększonego wysiłku zakończonego sukcesem. Taki zawodnik, mimo iż nie osiąga wysokich wyników na co dzień jest idealnym kandydatem na rekordzistę bądź też dobrym członkiem zespołu reprezentacyjnego.

Myślę, że takie numeryczne wywody nie uraziły nikogo z kolegów/zawodników na naszych rankingach a nowe spojrzenie na tabele pozwoli wyciągnąć wiele ciekawych wniosków.

Piotr Lucia